Use the Chrome browser to translate:

At the top right of the navigation bar, click the three points and select the "Settings" option. On the left side of the menu, select "Languages". Under "Google Translate," turn on the "Use Google Translate" option and choose the language.

Utiliza el navegador Chrome para traducir:

Arrriba a la derecha de la barra de navegación, selecciona la opción "Configuración". En la izquierda del menú, selecciona "Idiomas". Escoge "Traductor de Google", activa la opción "Usar el traductor de Google" y escoge el idioma. 

Inscripció Empreses
Període d'inscripció de les empreses finalitzat!

Benvingut/da al Fòrum d'empreses de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)


El Fòrum d'Empreses de l'EEBE és un esdeveniment anual que té com a objectiu facilitar la relació entre el seu estudiantat i les empreses, a part de promoure el coneixement mutu. En ell, les empreses tenen l'oportunitat de donar-se a conèixer, mostrar la seva activitat i, a la vegada, ajuden als 'estudiants a ser conscients de quines opcions existeixen al sector com a futur enginyers o enginyeres.

Les empreses participen en el Fòrum amb estands i/o activitats adreçades a l'estudiantat.

L'organització del Fòrum es fa per part d'un equip d'estudiantat voluntari i amb el suport de l'Escola mitjançant la sotsdirecció de relacions amb les empreses..

Informació sobre l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

 • 7Estudis de Graus
 • 7Estudis de Màsters
 • 6Dobles graus interns
 • 5Titulacions en anglès
 • 3Dobles títols internacionals
 • 3Programes de doctorat
 • +350 Entitats vinculades
 • +400Titulats anualment
 • +500Estudiantat en pràctiques anualment
 • +700Convenis
  de pràctiques en empresa
 • +120Convenis
  de mobilitat internacional
 • +40Grups d'investigació
 • +170Patents en el darrer any
 • 5,48 M€Ingressos R+D+I el darrer any
 • + 50Accions solidàries