Comparteix:

Contacte personalitzat

Use the Chrome browser to translate:

At the top right of the navigation bar, click the three points and select the "Settings" option. On the left side of the menu, select "Languages". Under "Google Translate," turn on the "Use Google Translate" option and choose the language.

Utiliza el navegador Chrome para traducir:

Arrriba a la derecha de la barra de navegación, selecciona la opción "Configuración". En la izquierda del menú, selecciona "Idiomas". Escoge "Traductor de Google", activa la opción "Usar el traductor de Google" y escoge el idioma.

ON TROBAR-NOS

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

UPCmaps

EQUIP ORGANITZADOR

Membres

  • Troba els estudiants que en formen part, la seva responsabilitat dins de l'equip i la titulació que cursen.

XARXES SOCIALS